JÁSDI ISTVÁN kiváló borász barátom az általa feltett kérdésre még 2009-ben adott választ. Tette az ő higgadt, tárgyilagos modorában. Nem dühöngött, nem panaszkodott, nem írt kritizáló mondatokat. Csupán felsorolta: ha netán felnyitunk egy hazai palackot, mi mindent találhatunk még benne – a nemes nedűn „túl”? Jásdi Pista szerint a következő tételek szublimálódnak-sűrűsödnek az isteni eredetű nedű egyetlen palackjában:

„Társasági szerződés, TEÁOR szám, cégbejegyzés, működési engedély, tűzoltósági engedély, műemlékvédelmi engedély, környezetvédelmi engedély, szőlőszármazási igazolás, borszármazási igazolás, OBI-engedély, egyszerűsített adóraktári engedély, pincekönyv, borkísérő okmány, adószám, engedélyszám, vevő engedélyszáma, szállító jármű forgalmi rendszáma, kiállítás dátuma év-hó-nap-óra-perc, termékleírás, OBI-szám, termékszám, kiállító, aláírás, számla száma, számla dátuma, számla, adószám, bankszámlaszám, kitelepülési engedély, mezőgazdasági vállalkozói engedély, haszonbérleti szerződés, vámhivatali bejelentés, szerződés, HACCP kockázatelemzési jegyzőkönyv, munkavédelmi kockázati analízis évente, munkavédelmi oktatási nyilatkozat, munkavédelmi eszközök használati utasítása, érintésvédelmi jegyzőkönyv évente, üzemorvosi alkalmassági igazolás, traktorvezető jogosítvány, traktorműszaki, lassú-jármű-műszaki, súlyadó-nyilatkozat, naprakész csomagolóanyag-nyilvántartás, készpénzforgalmi nyilvántartás, jövedékadó-bevallás, áfabevallás, termékdíjbevallás, iparűzésiadó-bevallás, területi munkaügyi hivatal igazolása, munkavállalási engedély, munkavállalói vizum, lakhatásigazolás, lakáskiadó tulajdoni lapja,  üzemorvos alkalmassági igazolása, BM-tartózkodási engedély, lakásbejelentő, APEH-jövedelemigazolás, eü. pénztári igazolás, művelésiág-bejelentés, földhasználat-bejelentés, cím, helyrajzi szám, blokkazonosító, területalapútámogatás-igénylő lap, szüreti jelentés, kötelező törköly- és seprőelszámolás, hegyközségi tagság igazolása, alkalmi munkavállalói kiskönyv, cím, munkáltatói adószám, munkavégzés helye, ideje, közteherjegy, törkölymegsemmisítési jegyzőkönyv, seprőlefőzetéshez hárompéldányos borkísérő, exporthoz exportkísérő, OBI-exportigazolás, útbaigazító tábla iránti kérelem közútkezelőhöz, önkormányzathoz, leltár.

És mintegy mellékesen: metszés, kötözés, hajtásválogatás, tetejezés, zöldszüret, szüret, támrendszer-helyreállítás, tőkehiánypótlás, permetezés hatszor-hétszer, altalajlazítás, múlcsozás, fűnyírás, szántás, tárcsázás, soraljművelés, préselés, ülepítés, fejtés, erjesztés, seprőkeverés négyszer-ötször, fejtés, kénezés, érlelés, összefejtés, hordómosás, melléktermékek elszállítása, derítés, szűrés, palackozás, szállítás, boreladás, borbemutatók belföldön, borbemutatók külföldön, honlap karbantartása, takarítása naponta, ill. hetente, steriltakarítás havonta, meszelés.

Ebből: áfa, forgalomba hozatali járulék, iparűzési adó, nyereségadó, termékdíj, OBI-díjak, földhivatali díjak, jövedelemadók, nyugdíj- és eü. járulék, képzési hozzájárulás, irányítótábla elhelyezésének díja, ÁNTSZ díja, kötelező hegyközségi tagdíj, ügyvédi díjak, könyvelői díjak, HACCP díja, munkavédelmi kockázati elemzés díja, érintésvédelmi jegyzőkönyv díja, okmánybélyegek.

Szőlő, bor, mikrovállalkozás, öt-hat állandó foglalkoztatott, egy-két nyugdíjas, nyolc-tíz szüretelő.

A bor legalább jó.”

Bordeaux-i stílusú palackok I.

A helyzet nem változott. Jöhetnek kormányok, mehetnek politikusok – a hivatal, léket kapott behemót Titanic, marad. Itt járunk – de a bor az legalább: jó!

A 2012-es évjáratban bennünket (Kissomlyó) nem sújtott a fagy (mint az Alföldet, ahol a februári mínusz 20 fok megtette a magáét), az aszály viszont, fajtától függően elvitte a termés 20-40 %-át. Az öreg tőkék persze fittyet hánytak az időjárás anomáliáira – ha időben szüreteltünk, a savak sem égtek el. Szép a Juhfark, a Furmint; ez utóbbi a 20 mm-es utolsó napokban kapott eső hatására aszúsodni kezdett.

Persze Jásdi Pistához képest én a még kezdeti tétova lépéseket teszem az óhajtott és eszményi burgundi palackok és a hozzá tapadó hivatali Canossa-járások felé. A bevezető utak egyikén szőlőtelepítéssel bíbelődöm.

Bordeaux-i stílusú palackok II.

Jásdi Pista a magyar bor rögvalóságának rajzolásakor szerencsére már messze volt e telepítési „örömökön”. A kivágási engedély beadásán; jegyzőkönyv; a kivágási engedély megszerzésén; jegyzőkönyv; a kivágáson; jegyzőkönyv; a kivágás ellenőrzésén; jegyzőkönyv; a telepítési jog megvásárlásán, a telepítési jog bejegyzésén, a telepítési engedély helyrajzi számonként ellenőrzésén; jegyzőkönyv vagy az ellenőrzési szemléken, jegyzőkönyv(ek). Nekem e szolid kombinációs művelet elvégzése másfél év alatt sem sikerült teljesen. Pedig létrehoztam a Nagy Somlói borvidéken egy másfél hektárnyi telepítendő szőlőhegyet; összefüggő birtokot – első osztály, magas termőhelyi pontszámú terroir; nagy remények, 7-8 ezer eltelepítendő kisfürtű Furmint, hajaj. Viszont a terület hat helyrajzi számon szerepel, ami az amúgy dossziényi papírmennyiséget épp hatszorosává duzzasztja. Így esett, hogy még ma is két területem „hivatali felfüggesztés” alatt áll, mert az MVH április óta sem kapta meg „a kivágás bejelentését követő helyszíni ellenőrzés alkalmával készült jegyzőkönyvet, amely alapján a keletkezett újratelepítési jogot az ügyfél részére nyilvántartásba lehetne venni”, pedig a kivágás egy éve megtörtént. És hol vagyunk a szőlőtelepítés lehetőségére beígért engedélyek beadásától? Mert csupán ezután kerülhet lőtávolba az ígért Nagy Bónusz – az óhajtott támogatás elnyerése.

Burgundiai stílusú palackok

Persze a telepítésre korábban engedélyezett három területet a tavaszi támogatás kiírásakor beadtam – postafordultával „érdemi vizsgálat nélkül” elutasították.  „Keretkimerülés”. Ejha – azóta viszont érvényes pályázati kiírás nincs, pedig mindenhol azt halljuk, az Uniós támogatásokat nagyon-nagyon „le kéne hívni”. Nosza, mondsza: itt vagyok én, mint a fejét jobb híján telepítési gyönyörökre adó honpolgár; bizakodjunk! Hogy itt vagyok én, igaz, jelentéktelenül kisméretű igényemmel, de ahogy a mondani szokás: small is beautiful, a kicsi az „szép”. Ráadásul, bár magányos harcosként, de első osztályú „kicsi” vagyok. (Ez persze nem jelent semmit, mert senkit nem bántva, hisz magam is alföldi születés volnék, de a másodosztályú Kunsági borvidéken landol az évenkénti EU-támogatások hatvan százaléka; évi 3-5 milliárd forint.) S mindeközben tragikusan fogynak a magyar szőlőhegyek; a 20. század fordulóján 1 millió holdnyi szőlőterületet regisztráltak. Hatszázezer hektárt. Ma alig tartunk ötvenezernél. Jásdi Pista barátom persze ezt sem felejtette el, de gyorsleltárához nyugodtan hozzátehetjük a telepítési támogatás hivatali bolyongásának bürokratikus abszurditásait is. Hisz azok is benne vannak egy palack magyar borban.

Ambrus Lajos író, a blog állandó vendégszerzője