A MODERNITÁS ÍZE – A fogyasztói társadalmak kialakulása és táplálkozásra gyakorolt globális hatásai címmel tartok előadást a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) VIII. Kongresszusán, 2012. március 23-án, pénteken. A Kongresszus írásos anyagában a következő szövegű absztrakt jelenik meg az előadásomról:

A MODERNITÁS ÍZE – A fogyasztói társadalmak kialakulása és táplálkozásra gyakorolt globális hatásai (absztrakt)

A 19. századi iparosodás minden korábbit meghaladó mértékben formálta át a világot, s benne táplálkozásunkat is. A gőzhajózás, a vasúti szállítás, a hatékonyabb hűtés és tartósítási eljárások révén kialakulhatott a húsok, zöldségek, gyümölcsök világkereskedelme. Növekvő mértékben jelentek meg, s váltak jellemzővé a lakóhelytől, a háztartások konyháitól messze távol előállított termékek. Mindeközben a munkásság rendelkezésre álló élelmiszerek mennyisége is jelentősen nőtt. A hagyományos kereskedelmi kapcsolatok helyébe egy új, kontinenseken átívelő nagykereskedelem lépett. Amíg a nemzetállamok ideológiájától fűtött „óvilág” konyhái a hagyományokra alapozódtak, az „újvilágban” az ipari tömegtermelés lett a konyha jellemzője. A tömegtermelés tömeges fogyasztásra képes fogyasztói társadalmakat kívánt meg, aminek évszázadnyi következményeként, a 20. század végére az amerikai modell világméretű térnyerésének lehettünk tanúi. Ez lett napjaink egyik meghatározó, a fogyasztói társadalmak járványszerűen terjedő elhízására is hatással bíró trendje.”

Charles Ginner River Aire, Leeds, 1914

Csíki Sándor♣