Külhoni Magyar Borászok EgyesületeKÜLHONI MAGYAR BORÁSZOK – A minap meghívó érkezett: „Kedves Sanyi! Az alulírott 12 külhoni magyar borász nevében ezúton szeretnélek meghívni a II. Borszerződés aláírási ceremóniájára, amellyel egyidőben a Külhoni Magyar Borászok Egyesületének megalakulására is sor kerül. A Borszerződés a frissen alakuló Egyesület, a Földművelésügyi Minisztérium és Budafok-Tétény Önkormányzata között jön létre a határon túli magyar borvidékek és borkultúra fejlesztése, valamint a magyarországi és külhoni magyar borászok együttműködése céljából. […] Időpont:  2018. január 20. […]”

Baráti üdvözlettel:

 1. Dr. Balla Géza, Arad-Hegyalja
 2. Bereczky István, Kárpátalj
 3. Bott Frigyes, Felvidék
 4. Cuk Lajos, Lendva-hegyalja
 5. Dujmovics László, Délvidék
 6. Geönczeöl Attila, Felvidék
 7. Heit Lóránd, Érmellék
 8. Maurer Oszkár, Délvidék
 9. Pinkert Krisztina, Dél-Baranya
 10. Rozsman István, Lendva-hegyalja
 11. Sass Károly, Kárpátalja
 12. Sütő Zsolt, Felvidék”

A Külhoni Magyar Borászok Egyesülete elnöknek Maurer Oszkár délvidéki borászt választotta meg. A szervezet főtitkára a felvidéki Geönczeöl Attila. A három tagú elnökség tagja még az aradi dr. Balla Géza is. Az Egyesület alapításakor cél volt, hogy minden határon túlra szakadt országrész képviseltetve legyen.

Most akkor két Egyesület van, vagy csak egy?

Akik már hallottak a 2011-ben megalakulását bejelentő Határon Túli Magyar Borászok Egyesületéről, azokban joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi is történt? Most akkor két Egyesület is lesz egyidőben, ráadásul úgy, hogy többen, mint Dr. Balla Géza,  Bott Frigyes, Cuk Lajos, Maurer Oszkár és Rozsman István, ebben, s abban az egyesületben is alapító tagok? Hogy van ez?

Balla Géza, Maurer Oszkár, Pongrácz Árpád, Kasnyik Tamás és Geönczeöl Attila

Balla Géza, Maurer Oszkár, Pongrácz Árpád, Kasnyik Tamás és Geönczeöl Attila – a Borkollégium régi helyszínének (Budapest, Pasaréti út) udvarán.

Határon Túli Magyar Borászok a Pesti Vigadóban - mesterkurzus

Határon Túli Magyar Borászok a Pesti Vigadóban – mesterkurzus

Geönceöl Attilával a muzslai szőlőhegyen

Geönceöl Attilával a muzslai szőlőhegyen

Két Egyesület van, vagy csak egy? – erről kérdeztem Geönczeöl Attila alapító tagot, akivel a Budafokhoz és Bakonyi Viktor kezdeményezéséhez kötődő Kárpát-medencei Borászok Találkozója rendezvény megszűnése után, 2016. novemberében a Pesti Vigadóban  együtt szerveztük meg a „Határon túli magyar borászok a Pesti Vigadóban„, majd 2017. tavaszán a „Felvidéki Borászok a Pesti Vigadóban” elnevezésű rendezvényeket.

 • Mint azt Geönczeöl Attila elmondta, nincs semmiféle, találgatásra okot adó kettősség. A Határon Túli Magyar Borászok Egyesülete ugyanis jogilag végül mégsem jött létre, nem került bejegyzésre. A Külhoni Magyar Borászok Egyesülete alapító okiratának 2018. január 20-ai aláírását követően azonban az alapítók a szükséges bejegyzési procedúrát már el is végzik, tehát a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete már valóban bejegyzett, tárgyalóképes Egyesületként lesz képes működni, és ezzel, államilag támogatott projektekben részt venni.

II. Borszerződés

A 2018-as Borszerződés történeti előzménye a 2010. májusában ugyancsak Budafokon aláírt, hasonló elnevezésű dokumentum, amelyben a következők (is) olvashatók:

„… nekünk, magyar borászoknak szent kötelességünk a magyar borkultúra határokon átívelő egységét megteremteni. A Kárpát- medence hegy- és domboldalain a sajátos ökológiai adottságok következtében egyedi ízvilágú, csodálatos borok teremnek. Ezek a természeti adottságok és az emberi munka közös eredményeként megszületett illetve születendő borok az összhang, az összetartozás jelképei. Az itt összegyűlt borászok hitet tesznek a Kárpát- medencében élő népek közös jövője mellett …”

Az ezúttal valóban bejegyzésre kerülő Külhoni Magyar Borászok Egyesülete, és a II. Borszerződés utat nyit a szakszerű hazai szőlőművelés úttörőjeként emlegetett Schams Ferenc (1780-1839) nevével fémjelzett terv megvalósulása felé is. A tervről a jövőben bizonyára sokat hallhatunk még.

II. KÁRPÁT-MEDENCEI BORSZERZŐDÉS

A Földművelésügyi Minisztérium, a külhoni magyar borászok egyesülete és a Budafok-Tétény Önkormányzata (a továbbiakban: a Felek)

 • annak tudatában, hogy a Kárpát-medence hagyományos szőlő- és bortermelő vidék, és a benne élők hagyományos szőlő- és bortermelő nép;
 • szem előtt tartva, hogy a magyar bor közösségteremtő és közösségfenntartó erő határon innen és túl;
 • az első kárpát-medencei borszerződés megújításának és megerősítésének céljával; valamint
 • abban a hitben, hogy a Kárpát-medence emberben és borban összefüggő, organikus egység;

 abban állapodtak meg, hogy jelen borszerződésben erősítik meg eddigi együttműködésüket, valamint kijelölik jövőbeli összefogásuk irányait.

 1. cikk

A Felek a nemzeti együttműködés és az összetartozás jegyében kiállnak a kárpát-medencei borászati együttműködés fenntartása és továbbvitele mellett.

 1. cikk

A Felek közös célként határozzák meg, hogy a magyar borászok közösségei határon innen és túl összefogjanak, fejlesszék kapcsolataikat, közös tudásbázist hozzanak létre, közös rendezvényeken jelenjenek meg és szoros együttműködésben fejlesszék gazdaságukat.

 1. cikk

A Felek kidolgozzák a kárpát-medencei borászati együttműködést összefogó és a határon túli magyar borászat megerősítését szolgáló Schams Ferenc tervet. A Felek e terv keretében határozzák meg azokat a stratégiai célokat és feladatokat, melyeket az érdekelt és illetékes partnerekkel egyeztetve véglegesítenek, majd bevonásukkal hajtanak végre.

 1. cikk

A Felek törekednek arra, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel segítsék a külhoni borászok és a magyarországi borvidékek közötti kapcsolatépítést.

 1. cikk

A Felek erőfeszítéseiket összehangolják annak érdekében, hogy a külhoni borászok támogatása a magyar borászati kormányzati prioritások között hangsúlyosan megjelenjen.

 1. cikk

A fentiekkel összhangban a Felek üdvözlik a Magyarország Kormánya átfogó határ menti gazdaságfejlesztési programját, melynek keretében a külhoni magyar borászok fejlesztési támogatásokhoz juthatnak.

 1. cikk

A Felek tovább viszik és fejlesztik a Budafokon több éven át megtartott Kárpát-medencei Borászok Találkozója nevű borfesztivál hagyományait, szellemi örökségét.

Készült Budapesten, 2018. január 20. napján.

 • A Külhoni Magyar Borászok Egyesülete részéről: Dr. Balla Géza, Heit Lóránd, Bereczky István, Sass Károly, Geönczeöl Attila, Bott Frigyes, Sütő Zsolt, Cuk Lajos, Rozsman István, Pinkert Krisztina, Dujmovics László, Maurer Oszkár
 • A Földművelésügyi Minisztérium részéről: Gál Péter helyettes államtitkár
 • A Budafok-Tétény Önkormányzata részéről: Karsay Ferenc polgármester

Továbbá:

 • Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke
 • Szabolcs Attila, országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke
 • Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke

 

Csíki Sándor♣