Pieter Aertsen, Utcai zöldségárus (olaj, fa, Staatliche Museen, Berlin)EJTEL – Az ejtel egy elfelejtett régi űrmérték. Száraz és folyékony anyagok térfogatának meghatározására egyaránt használták. A régi receptekben gyakorta találkozhatunk vele, ezért joggal vetődik fel a kérdés, hogy „Pontosan hány liter is egy ejtel?” No, ezt nem is annyira egyszerű megmondani, már csak azért sem, mert tudnunk kellene, hogy melyik korban és hol íródott a recept. A régi mértékegységeknél ugyanis gyakori gond, hogy területről területre és korról-korra is változhattak, ezért a történelem során, akár tág határok

között is változhatott az értéke. No, de térjünk vissza az ejtelre, és azon belül is az erdélyi ejtelre, mert ember el nem igazodik a sokféle szám között. Próbáljunk rendet vágni!

Egy kérdés – számtalan hibás válasz

Az ejtelre vonatkozóan (is!) számos, meglehetősen problémás értékkel találkozhatunk az interneten, ami persze, az internet megbízhatóságának kérdését is erőteljesen felveti. Néhány példa arra, hogy a Google első három oldalán, a „Pontosan hány liter is egy ejtel?” kérdésre hányféle választ is kapunk:

 • „veder v. vödör v. ejtel (50 liter)”
 • „mértékegységei: ejtel=50 liter”
 • „1 ejtel (Achtel), cca 6 liter”
 • „1 ejtel = 5 liter”
 • „3 literes ejtel”
 • „egy ejtel mai mérték szerint 2.5 liter”
 • „Ejtel: 1,87 liternyi régi erdélyi űrmérték”
 • „egy ejtel körülbelül 1,4–1,5 liternek felel meg”
 • „1578-ban egy ejtel (kupa, mintegy 1,41 liter)”
 • „1 ejtel = kb. 1,4 liter”
 • „egy ejtel tartalma kb. 0,8 l folyadék”
 • „1 ejtel vagy achtel = 0,125 liter”

Mégis, hány liter lehet egy erdélyi ejtel?

A Pallas nagy lexikona szerint:

Ejtel – régente a XVI-XVII. században ürmérték neve volt. Alkalmasint félmesszely, tehát nyolczad pint volt, s igy nem egyéb, mint a német achtel. De Erdélyben, hol szinte a legujabb ideig fenmaradt, nagyobb mértéket értettek rajta, kupát, iccét: «Egy erdélyi rendes ejtelben fér 36 közönséges tojás hajjal», irja Bod P. (Mikesnél is előkerül: «A savanyu-vizből megivott 12 ejtelnyit.»)”

A számolás alapjául a Pallas nagy lexikonában előbbiekben hivatkozott Bod Péter református lelkész „Szent irás’ értelmére vezérlő magyar Leksikon…” (Kolozsvár, 1746) című művének „A híg Dolgoknak Mértékekről” bekezdésében található II. Tábla szerinti értékeket választottam. Ezek szerint, mint Bod Péter táblázatából kiderül a 18. század első felében, Erdélyben:

1½ veder = 12 ejtel = 432 tojás.

Mennyi 1 veder? A Néprajzi lexikon szerint „Az erdélyi veder kb. 12 liter volt a 17–19. sz.-ban”, vagyis akkor, amikor az elkső magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv is megjelent Kolozsváron. Ezt az értéket erősíti egy másik forrás is, mely szerint az erdélyi veder 12,4 liter. Ha elfogadjuk, hogy 1 erdélyi veder 12,4 liter, akkor egyszerű számítással azt kapjuk, hogy 1 ejtel = 1,55 liter.

 • Ellenőrzés: Az eredmény ellenőrzéséhez jó, ha tudjuk, hogy 1 liternyi űrtartalomban 23 átlagos tojás fér el. Ha ezt összevetjük Bod Péternek azzal az állításával, hogy „Egy erdélyi rendes ejtelben fér 36 közönséges tojás hajjal”, akkor, ha 23 tojás 1 liter, akkor 36 tojás 1,56 liter, ami a rendelkezésünkre álló értékek természetét ismerve, nem várt pontossággal igazolja állításunkat.

Száz éve még tudták

Meglepő, hogy milyen mértékben erodálódik a tudásunk, amihez – sajnos – az interneten terjedő téves tartalmak is nagy mértékben hozzájárulnak. Az Evangélikus Népiskola, 1893-ban megjelent számában, Bod Pétert elemezve, már megjelent a mértékegységek literben való kifejezése, vagyis akkoriban még tudták, hogy 1 ejtel hány liter és másfél liternek írják.

„Ezen 36 kőzőnséges tojás, vagyis egy ejtel 1.5 Liternek felel meg. – Itt megemlítem a müben, a nagyobb mértékek ismertetésénél előforduló v é k á t , mely 16 ejtel, vagyis 24 Liter s a vedret, mely 8 ejtelnek, vagyis 12 Líternek felel meg.”

A régi mértékegységekkel való foglalkozás rövid idő alatt meggyőzött arról, hogy gyakorlatilag majd’minden régi mértékegység igényelné a felülvizsgálatot, pontosítást.

Összegezzük! Pontosan hány liter is egy erdélyi ejtel?

A poszt megírására serkentő Misztótfalusi Kis Miklós nyomtatta „Szakáts mesterségnek könyvetskéje” (1695-1698) receptjeiben szereplő erdélyi ejtel 1,55 liternek felel meg, tehát:

1 erdélyi ejtel = 1,55 liter

Joachim Beukelaer, A szakács (1574, olaj, fatábla, 112 x 81 cm, Kunsthistorisches Museum, Bécs)

Joachim Beukelaer, A szakács (1574, olaj, fatábla, 112 x 81 cm, Kunsthistorisches Museum, Bécs)

Csíki Sándor♣