MÁTIS ANDRÁS küldött levelet Svédországból. Ő az, aki többek között a svéd Szentiván éjről (Midsommer) számolt be a Food&Wine olvasóinak. Mostani levele a svéd egyház lelkészévé szenteléséről tudatott. Így ír: „Örömmel tudatom Veletek, hogy csaknem 2 és fél év „svédülés” (nyelv, nép, ország, egyház ismerkedése, gyakorlatok és vizsgák) után április 30-án befejezve 3 hónapos lelkészi gyakorlatomat Alnö gyülekezetében, itteni esperesünk Ann-Marie Larsson javaslatára az

évenként egyszeri, tehát alig 2 hónap múlva esedékes, kétnapos lelkészavatási ceremónia keretében Härnösands Stift püspöke Tuulikki Koivunen Bylund a Hernösand-i Dómban 2012. június 16-17 én svéd (lutheránus) egyház lelkészévé fogad.

Hernösand-i Dóm (Svédország)

Tekintettel arra, hogy a dr. Fabiny Tamás püspök úr által igazolt 1974. november 3.-i lelkésszé avatásomat, és az 1992. október 21-ig otthon végzett szolgálataimat a Stift (egyházkerület) elfogadta, így a júniusi papszenteléskor a többiekkel együtt elmondandó fogadalom után, de még a szentelési ceremónia előtt, Tuulikki püspök kézfogással és a „Vi välkomnar dig som pastor i Svenska kyrkan” köszöntéssel befogad a Svéd Egyház lelkészi karába. 2012 július 1-től már mint a kerület adjunktusa Alnö szigetén folytathatom 6 hónapos szolgálatomat, s a 4. hónaptól már pályázhatok is az országosan kiírt gyülekezeti lelkészi állások egyikére.

Alnö szigete (Svédország)

Hétvégi házak Alnö szigetének déli partján (Svédország)

Köszönöm, hogy gondoltatok Ránk, egyengettétek utamat, s netán imádkoztatok is azért, hogy ez az újrakezdés, – ami számomra egy csaknem 20 évnyi „pusztai vándorlás” végét is jelenti – sikeresen folytatódjék s végződjék eredeti hivatásom gyakorlásában. Köszönöm a könyörülő Istennek, hogy mindehez fizikai és szellemi erőt, fantáziát és türelmet adott, s megáldotta törekvéseimet! Szeretettel: András”

Alnö szigete (Svédország)

Csíki Sándor♣