ALAPANYAG KOMBINÁCIÓK – szentháromságok a konyhában

letöltésHÁRMAS KOMBINÁCIÓK – A hármas szám (3) a konyhakultúrákba is mélyen beleivódott. A legkülönbözőbb konyhák “szentháromsága” is ezt látszik igazolni. A következőkben 18 kombinációt veszünk szemügyre. Ezek a hármas kombinációk, mind földrajzilag, mind a népesség számát illetően lefedik a világ lakosságának döntő többségét. A felsorolt konyhák és az országra, területre jellemzőnek tartott hármas alapanyag kombinációk

(tovább…)