A KARÁCSONYI énekek egyik legkorábbi darabja a 4. századból származik és Poitiers-i Szent Hilarius (300-367) írta. Az a Szent Hilarius, aki az újbor védőszentjének, a Pannóniában született Szent Mártonnak is tanítómestere volt. A nép körében elterjedt és továbbélő öröménekek azonban csak közel egy évezred múlva, a 13. század elején, Giovanni di Bernadone, vagy ahogy a világ jobban ismeri, Assisi Szent Ferenc révén kerültek be templomokba. Mindig voltak, akik a templomban nem szívesen hallgatták az örömdalokat, és voltak korszakok,  amikor tiltották is őket, de szerencsére

Joseph Mohr (1792-1848)

mindig túlélték a savanyú szigort. Az egyik legszebb karácsonyi ének a „Csendes éj”, melynek szövegét Joseph Mohr, zenéjét pedig Franz Xaver Gruber írta. A dal premierjére 1818. december 24-én este, az ausztriai Oberndorf falucska templomában került sor. Napjainkra Mohr „Stille Nacht! Heilige Nacht!” kezdetű versét már 180 nyelvre lefordították, de még így sem tudta megelőzni Irvin Berlin „White Christmas” című dalát, amit a „Holiday Inn” című filmben Bing Crosby mutatott be (1942). A karácsonyi zenék között az eladásokat tekintve ma ez a legsikeresebb dal. Külön érdekesség. hogy mindkét világsikerű dal, a „Stille Nacht” és a „White Christmas” szerzői is amatőrök voltak.

Irvin Berlin (1888-1989) éppenséggel még kottát írni sem tudott és zongorázni is csak egy hangnemben. Dalait hallás után mások, például az ifjú George Gershwin (1898-1937), jegyezték le.

Csíki Sándor♣