FIATALÍTÓ KÍNAI LEVES (recept)

A KÍNAI EMBEREK életcélja a Fu (boldogság), a Lu (tiszteletreméltóság) és a Shou (hosszú élet) elérése. A kínaiak szerint: Áldottak, akiknek jó az étvágyuk, s örömet találnak az ételben, akik magas kitüntetéssel, nagy gazdagságukban finom ruhákba öltöznek, s áldottak, akik hosszú életük során élvezni tudják a pihenést. A Fu, Lu, Shou írásjegyeivel, képi ábrázolásával, szobraival gyakorta találkozni. A kínai civilizáció kezdete óta Sun Nung (vagy Shen Nung) a mezőgazdaság istene minden növény hasznuk szerint sorolt osztályokba. Meghatározta azokat a növényeket, amelyek egészséget, s hosszú életet adnak az embereknek. Számos császár törekedett az örök életre.

(tovább…)